Aplikacioni për punësim

Korrigjim i Konkursit të datës 05.09.2018

Korrigjim konkursi për pozitën Zyrtar Ligjor ...

Konkurs: Drejtor i DFSHP-së dhe Zyrtar për Shpenzime APRK

1.Titulli i pozitës së punës: Drejtor...

KONKURS I BRENDSHËM

Udhëheqës i Zyrës së Punësimit në Vushtrri...