Konkurs: Drejtor i DFSHP-së dhe Zyrtar për Shpenzime APRK

1.Titulli i pozitës së punës: Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme (një pozitë)

2.Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për Shpenzime (një pozitë)


FileAction
Konkurs 1 Drejtor i DFSHP-se dhe 2 Zyrtar per Shpenzime APRK-converted.pdf  Download  

Download