Shpallje: Arsim dhe Aftësim Profesional në Gjermani

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Republikën e Kosovës dhe Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me një mori të partnerëve/firmave gjermane, në bazë të të cilave synohet përmirësimi i mundësive në arsimin dhe aftësimin profesional në Kosovë.

Ky projekt ju ofron mundësinë më shumë se 100 të rinjve nga Kosova,

për të filluar arsimin dhe aftësimin profesional në sistemin dual 2-3-vjeçarë në Gjermani.

Programi është i menduar të fillojë në vitin shkollor 2019/2020.


FileAction
shtator 2018/2018-09-20_Shpallje Ausbildung 2019....docx  Download  

Download