Aplikacioni për punësim

NJOFTIM

PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE...

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Bashkëpunëtor profesional për përkujdesje...

Konkurs i brendshëm

Titulli i punës: Menaxher i Personelit Referenca:...