Aplikacioni për punësim

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm ...

Ekspert për Çështje Juridike

Titulli i vendit të punës: Expert për...

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta

Konsulent në Kabinetin e Ministrit ...

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:  Ekspert/e për Politika...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:    Ekspert/e për Çështje...