Njoftim për kandidatin e suksesshëm – Udhëheqës i Divizionit për Komisione Mjekësore

Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare për kandidatin pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit


FileAction
Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Divizionit për Komisione Mjekësore.docx  Download  

Download