Aplikacioni për punësim

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:    Ekspert/e për Çështje...

Njoftim - për Kandidatin e Suksesshëm për Zyrtar Ligjor

Njoftim - për Kandidatin e Suksesshëm për...