Aplikacioni për punësim

Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistent Administrativ

Titulli i vendit të punës: Asistent Administrativ ...

Konkurs

Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Ferizaj ...

Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve

Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve ...

Konkurs për pozitën Asistent Administrativ

Titulli i vendit të punës: Asistent Administrativ ...

Konkurs- Marrëveshje për shërbime të veçanta

Titulli i punës:     Bashkëpunëtor...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Zyrës së...

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:   Bashkëpunëtor profesional, ...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...