Aplikacioni për punësim

MSHV- Mirëmbajtës i Arkivit ZP- Vushtrri

Titulli i punës:  Mirëmbajtës i Arkivit ...

Konkurs - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 19.04.2019

Titulli i punës:  Bashkëpunëtor profesional...

Konkurs për pozitën Zyrtar i Kontrollit dhe Mbikëqyrjes

Titulli i punës: Zyrtar i Kontrollit dhe...

Konkurs - Udhëheqës i Diviziont të Komisioneve Mjekësore

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

KONKURS për vendet e lira të punës

Titulli i punës:       Mjek i Praktikes...