Udhëzimi Administrativ Nr. 08/ 2014, për përbërjen, përgjigjësitë dhe funskionimin e komisioneve të shkallës së dytë, për shqyrtimin dhe vendosjën e parashtresave dhe ankesaveVersion
Download62
Stock
Total Files1
Size12.09 MB
Create Date24/05/2024
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 08/ 2014, për përbërjen, përgjigjësitë dhe funskionimin e komisioneve të shkallës së dytë, për shqyrtimin dhe vendosjën e parashtresave dhe ankesave


FileAction
Udhëz.adm. nr. 08-2014.pdf  Download  

Download