RREGULLORE NR. 2002/15 PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS MBI METODOLOGJINË E CAKTIMIT TË LARTËSISË SË PENSIONIT BAZË NË KOSOVË DHE CAKTIMIN E DATËS PËR SIGURIMIN E PENSIONEVE BAZË

RREGULLORE NR. 2002/15
PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS MBI
METODOLOGJINË E CAKTIMIT TË LARTËSISË SË PENSIONIT BAZË NË
KOSOVË DHE CAKTIMIN E DATËS PËR SIGURIMIN E PENSIONEVE BAZË


FileAction
Rregullore Nr. 2002-15 PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS.pdf  Download  

Download