RREGULLORE NR. 2002/15 PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS MBI METODOLOGJINË E CAKTIMIT TË LARTËSISË SË PENSIONIT BAZË NË KOSOVË DHE CAKTIMIN E DATËS PËR SIGURIMIN E PENSIONEVE BAZË


FileAction
RREGUL~2.PDF  Download  

Download