Zëvendësministri Dukolli mori pjesë në konferencën rajonale “Ekonomia e fshehur”

Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ҫerkin Dukolli mori pjesë në konferencën e parë rajonale,“Ekonomia e Fshehur” në mbajtur në Shkup të Maqedonisë, konferencë kjo e organizuar nga Qendra për Hulumtim dhe Politikbërje (Maqedoni), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (Shqipëri) dhe Demokracia për Zhvillim (Kosovë).

Në emër të MPMS-së, zëvendësministri përgëzoi organizatorët e konferencës duke thënë se organizime me tematikë të tillë, kontribuojnë në ngritjen e bashkëpunimit, avancimin dhe adresimin e sfidave të ekonomisë së fshehur, me të cilat përballen shoqëritë tona.

Zëvendësministri Dukolli theksoi përkushtimin e MPMS-së që në kuadër të ngritjes së nivelit të mirëqenies sociale dhe realizimit të drejtësisë sociale, e ka edhe aspektin e vendosjes së standardeve juridike nga marrëdhënia e punës.

“Me qëllim që të vendoset ligjshmëria në vend, dhe të shënohet rritje ekonomike, Qeveria ka vendosur prioritet në punën e vetë në luftimin e ekonomisë jo formale duke përfshirë edhe luftimin e  punësimit jo formal”, tha zëvendësministri.

Duke folur rreth të drejtave të punëtorëve dhe luftimit të informailitetit, Dukolli informoi të pranishmit se MPMS është duke bërë edhe plotësim ndryshimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës.
“MPMS mbetet e angazhuar dhe përkushtuar që të ngritë  nivelin e respektueshmërisë së legjislacionit, luftimin e ekonomisë joformale brenda mandatit qe ka, përmes mekanizmave të vetë juridik”, theksoi zëvendësministri.