Administrata Pensionale e Kosovës, Zyra Regjionale e Pensioneve – Prishtinë, si njësi administrative në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale : NJOFTON

Administrata Pensionale e Kosovës, Zyra Regjionale e Pensioneve – Prishtinë, si njësi administrative në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale :

NJOFTON

Të gjithë pensionistët se duke filluar nga dita e hënë, 12 Shkurt 2018, Zyra e Regjionale e Pensioneve – Prishtinë do të zhvendoset në objektin e ish-bankës së Lubjanës (ish-OSBE) në rrugën Fehmi Agani në Prishtinë.

Të gjitha shërbimet të cilat deri më tani janë kryer nga Zyra Regjionale e Pensioneve- Prishtinë në objektin qendror të MPMS-së në rrugën “UÇK” nga tani e tutje do të ofrohen në objektin e ish-bankës së Lubjanës (ish-OSBE).

Për çdo informacion kontaktoni në numrin e telefonit: 038 213 268

Administrata Pensionale e Kosovës- Prishtinë