Zamenik ministra Dukolli prisustvovao je u regionalnoj konferenciji “Skrivena ekonomija”

Zam ministra Rada i Socijalne Zastite ,Ҫerkin Dukoli učestvovao je u prvoj regionalnoj konferenciji ” Skrivena Ekonomija ” održana u Skoplju konferenciji u organizovanju Centra za Istraživanje i Kreiranje Politike (Makedonija), Instituta za Demokratiju i Medijaciju (Albanija ) i Demokratija za Razvoj (Kosovo).

U ime MRSZ, zamenik ministra čestitao je organizatorima konferencije naglasavajuci da organizovanja sa takvim temama, doprinose na povecanju saradnje, avnciranja i rešavanje izazova skrivene ekonomije, sa kojima se suočava naše društvo.

Zam/ ministra Dukolli je istakao posvećenost MRSZ u cilju povećanja nivoa socijalne zaštite i ostvarivanja socijalne pravde, ima aspekt uspostavljanja pravne standarde iz radnog odnosa .

“U cilju uspostavljanja zakonitosti u zemlji, kao i označenja ekonomskog rasta, vlada je postavila prioritet na svojem radu u borbi neformalnoj sivoj ekonomiji, uključujući borbu protiv neformalne zaposlenosti”, istakao je zamenik ministra.

Govoreći o radničkih prava i borbi protiv informailiteta,zam/ministar Dukolli obavestio je prisutne da Ministarstvo radi na izmenama i dopunama Zakona o Inspekciji Rada.

“MRSZ ostaje angažovana i posvećena podizanju nivoa ugleda zakona, borbe protiv sive ekonomije u okviru svog mandata, preko svojih pravnih mehanizama “, naglasio je zamenik ministra