Udhëzimi administrativ NR. 11/ 2011 për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme, të cilat dëmtojnë shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse Version
Download96
Stock
Total Files1
Size3.67 MB
Create Date26/02/2021
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi administrativ NR. 11/ 2011 për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme, të cilat dëmtojnë shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr.11-2011 MPMS.pdf  Download  

Download