Udhëzimi Administrativ Nr.14/2013 për monitorimin dhe inspektmin e subjekteve juridike/organizative, që ofrojnë shërbime sociale dhe familjareVersion
Download102
Stock
Total Files1
Size13.48 MB
Create Date29/03/2023
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr.14/2013 për monitorimin dhe inspektmin e subjekteve juridike/organizative, që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr.14-2013.pdf  Download  

Download