Udhëzimi Administrativ Nr. 06/ 2013 për përllogaritjen e të mirave materiale dhe jomateriale, si dhe të hyrave të llogaritshme dhe jo të llogaritshmeVersion
Download95
Stock
Total Files1
Size5.10 MB
Create Date20/03/2023
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 06/ 2013 për përllogaritjen e të mirave materiale dhe jomateriale, si dhe të hyrave të llogaritshme dhe jo të llogaritshme


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr.06-2013.pdf  Download  

Download