Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 05 / 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 16/2013, për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihamave sociale për të huajt në Republikën e KosovësVersion
Download45
Stock
Total Files1
Size744.97 KB
Create Date16/04/2024
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 05 / 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr. 16/2013, për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihamave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 05-2017.pdf  Download  

Download