Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 04/ 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 15/2012, për përllogaritjën e shumës mujore të ndimë socialeVersion
Download56
Stock
Total Files1
Size1.43 MB
Create Date20/03/2023
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 04/ 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 15/2012, për përllogaritjën e shumës mujore të ndimë sociale


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 04-2017.pdf  Download  

Download