Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 08/ 2017, për plotësimin dhe ndryshmin e udhëzimit administrativ nr.02/2016, për rregullimin e strehimit familjar në KosovëVersion
Download46
Stock
Total Files1
Size528.32 KB
Create Date14/06/2021
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 08/ 2017, për plotësimin dhe ndryshmin e udhëzimit administrativ nr.02/2016, për rregullimin e strehimit familjar në Kosovë


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 08-2017.pdf  Download  

Download