UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.2/2003 PËR PREZANTIMIN E TË MITURVE DHE PERSONAVE MË AFTËSI TË KUFIZUARA MENTALE NË MJETET E INFORMIMITVersion
Download10
Stock
Total Files1
Size100.07 KB
Create Date13/04/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.2/2003 PËR PREZANTIMIN E TË MITURVE DHE PERSONAVE MË AFTËSI TË KUFIZUARA MENTALE NË MJETET E INFORMIMIT


FileAction
U.A Nr.2-2003 Për Prezantimin e të Miturve dhe Personave me Aftësi të Kufiuara Mentale në Mjetet e Informimit.pdf  Download  

Download