UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.2/2003 PËR PREZANTIMIN E TË MITURVE DHE PERSONAVE MË AFTËSI TË KUFIZUARA MENTALE NË MJETET E INFORMIMITVersion
Download4
Stock
Total Files1
Size100.07 KB
Create Date18/06/2021
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.2/2003 PËR PREZANTIMIN E TË MITURVE DHE PERSONAVE MË AFTËSI TË KUFIZUARA MENTALE NË MJETET E INFORMIMIT


FileAction
U.A Nr.2-2003 Për Prezantimin e të Miturve dhe Personave me Aftësi të Kufiuara.pdf  Download  

Download