UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 10/2009, PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 09/2004PËR PROCEDURAT E PARAQITJES SË KËRKESËS PËR PENSION TË AFTËSISË SË KUFIZUARVersion
Download14
Stock
Total Files1
Size197.48 KB
Create Date29/05/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 10/2009, PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 09/2004 PËR PROCEDURAT E PARAQITJES SË KËRKESËS PËR PENSION TË AFTËSISË SË KUFIZUAR


FileAction
U.A Nr.10-2009 për ndryshimin dhe plotësimin e U.A Nr.09-2004.pdf  Download  

Download