UDHZIM ADMINISTRATIV NR.10/2008 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2008 PËR RREGULLIMIN DHE PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PER REGJISTRIMIN E SINDIKATAVEVersion
Download8
Stock
Total Files1
Size141.31 KB
Create Date17/04/2024
Last Updated07/02/2019

UDHZIM ADMINISTRATIV NR.10/2008 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2008 PËR RREGULLIMIN DHE PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PER REGJISTRIMIN E SINDIKATAVE


FileAction
U.A Nr.10-2008 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05-2008.pdf  Download  

Download