Udhëzim Administrativ Nr. 06 / 2011, për punën dhe vendosjen e rezidentëve, personave me aftësi të kufizuara mendore-ngecje në zhvillimin mendor, në Institutin Special në Shtime, dhe në shtëpitë me bazë në komunitetVersion
Download27
Stock
Total Files1
Size487.61 KB
Create Date16/04/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzim Administrativ Nr. 06 / 2011, për punën dhe vendosjen e rezidentëve, personave me aftësi të kufizuara mendore-ngecje në zhvillimin mendor, në Institutin Special në Shtime, dhe në shtëpitë me bazë në komunitet


FileAction
U.A nr.06-2011.pdf  Download  

Download