Pyetje dhe përgjigje rreth thirrjes publike të datës 23. 02. 2021

Thirrje publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve të licencuara nga MPMS në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare


FileAction
Pyetje dhe përgjigjet rreth thirrjes publike të datës 23.02.2021 - i Serbisht.docx  Download  
Pyetje dhe përgjigje rreth thirrjes publike të datës 23. 02. 2021.docx  Download  

Download