NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT: ”Furnizim me Material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve Profesionale”> Lloto 1 (Material trajnimi Ndërtimtari dhe Zdrukthëtari)


FileAction
B21 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit (per publikim ne gazete).doc  Download  

Download