NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS – Furnizim me Material Trajnimi për Qendrat e Aftësimeve Profesionale.


FileAction
24.06.2011-SHQIP DHENJE.doc  Download  

Download