NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS – Furnizim me Material Trajnimi për Qendrat e Aftësimeve Profesionale.


FileAction
23.06.2011Njoftim per dhenje te kontrates.doc  Download  

Download