Aplikacioni për punësim

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

KONKURS I JASHTËM

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

Anulim i konkursit për pozitën Zyrtar për Koordinim Politikave

Anulim i konkursit për pozitën Zyrtar për...

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm ...