Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm – Zyrtar i Lartë për Koordinim të Politikave

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Lartë për Koordinim të Politikave  (1)


FileAction
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i Lartë për Koordinim të Politikave.docx  Download  

Download