Aplikacioni për punësim

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:     Bashkëpunëtor...

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Expert Juridik në Kabinetin...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i Pasurisë

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Pasurisë...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm ...

Ekspert për Çështje Juridike

Titulli i vendit të punës: Expert për...

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta

Konsulent në Kabinetin e Ministrit ...

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:  Ekspert/e për Politika...