NJOFTIM: Ftesë Publike për Komente

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve hap ftesë publike për komente rreth dokumentit “Procedurat e Menaxhimit të Punës” për projektin e Reformës së Ndihmës Sociale në Kosovë i cili do të realizohet në bashkëpunim me Bankën Botërore. Dokumentin mund ta gjeni në këtë link: https://mpms.rks-gov.net/wpdm-package/projekti-i-reformes-se-sistemit-te-asistences-sociale/
Ju lutem që komentet e juaja t’i dërgoni deri më 24 gusht 2021, ora 16:00; në email adresën: mentor.morina@rks-gov.net