OBAVEŠTENJE: Javni poziv za komentare

Javni poziv za komentare
Ministarstvo finansija, rada i transfera otvara javni poziv za komentare na dokument “Postupci upravljanja radom” za projekat reforme socijalne pomoći na Kosovu koji će biti realizovan u saradnji sa Svetskom bankom. Dokument u prilogu možete pronaći na ovom linku: https://mpms.rks-gov.net/sr/wpdm-package/projekat-reforme-socijalne-pomoci-na-kosovu/
Molimo vas da svoje komentare pošaljete do 24. avgusta 2021, 16:00; na adresu e-pošte: mentor.morina@rks-gov.net