Makolli: Komunitetet RAE në Kosovë gëzojnë të drejta të barabarta, njëlloj sikur gjithë qytetarët e Republikës

Prishtinë, më 16 prill 2019

Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Vesel Makolli, mori pjesë në konferencën e organizuar nga ‘Roma Education Fund’ dhe e mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Punimet e kësaj konference kanë trajtuar integrimin, arsimimin dhe punësimin e komuniteteve RAE në shoqërinë kosovare, me temën ‘Sfidat dhe mundësitë për fëmijët dhe të rinjtë romë, ashkalinj dhe egjiptianë në Kosovë’.

Zëvendësministri Makolli para të pranishmëve tha se komunitetet në çdo shoqëri demokratike liberale janë pasuri e atij vendi. “Në veçanti vlen për ne kosovarët të cilët e kemi provuar mbi kurriz shtypjen dhe diskriminimin, dhe këtë gjë nuk ja dëshirojmë askujt. Andaj në këtë drejtim kemi bërë çmos që të gjitha komuniteteve t’ju krijojmë kushte që të ndjehen të barabartë në çdo aspekt dhe në çdo lëmi. Këto të drejta dhe barazi të plotë, për të gjithë qytetaret e Kosovës pa dallim feje, kombësie, race, gjinie janë të parapara me Kushtetutën e Republikës sonë, si dhe me aktet tjera ligjore dhe juridike”, tha ai.

Makolli ka shtuar se MPMS çdo herë i ka parasysh interesat e komuniteteve pakicë e sidomos të atij RAE.  “Pranë ministrisë sonë veprojnë qendrat e aftësimit profesional ku janë të përfshira në plotëni të gjitha komunitet pakicë”. Ai u ka bërë ftesë të rinjve nga komunitetet RAE që shfrytëzojnë rastin të paraqiten pranë qendrave të aftësimit profesional  dhe të ndjekin kurse të caktuara për aftësim profesional sipas kërkesave të tregut të punës. Makolli theksoi se pjesëtaret e këtij komuniteti kanë të drejta të barabarta në të gjitha në çdo aspekt e në veçanti në lëmin e punësimit dhe arsimimit.

Ai i njoftoi të pranishmit se në kuadër të këtyre masave MPMS është duke realizuar programin e ndërtimit të rreth 100 shtëpive për komuniteti RAE, program i cili do të realizohet sivjet. “Edhe në të ardhmen me të njëjtën tempo do të angazhohemi në planifikimin dhe realizimin e shumë projekteve që kanë të bëjnë për t’i dalë në ndihmën komunitetit RAE, për integrim në shoqëri, kualifikim për tregun e punës dhe për barazi të plotë”, tha zëvendësministri Vesel Makolli.