Udhëzimi Administrativ Nr. 14 / 2012, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 05/2010, për rregullimin e procedurave për dhënien e lejeve për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e KosovësVersion
Download36
Stock
Total Files1
Size0.00 KB
Create Date24/05/2024
Last Updated05/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 14 / 2012, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 05/2010, për rregullimin e procedurave për dhënien e lejeve për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës


FileAction
Udhez.Adm. nr.14.2012.pdf  Download  

Download