UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 08/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 17/2004 PËR THEMELIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E DEPARTAMENTIT PËR FAMILJET E DËSHMORËVE, INVALIDËT E LUFTËS DHE PERSONAT E TJERË QË KONTRIBUAN NË LUFTËN E UÇK-sëVersion
Download29
Stock
Total Files1
Size255.30 KB
Create Date24/05/2024
Last Updated05/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 08/2009 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 17/2004 PËR THEMELIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E DEPARTAMENTIT PËR FAMILJET E DËSHMORËVE, INVALIDËT E LUFTËS DHE PERSONAT E TJERË QË KONTRIBUAN NË LUFTËN E UÇK-së


FileAction
U.A Nr.8-2009 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e U.A 17-2004.pdf  Download  

Download