NJOFTIM



Version
Download805
Stock
Total Files1
Size0.00 KB
Create Date27/05/2024
Last Updated21/10/2020

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale, ka hartuar Projektrregulloren per vleresimin e riskut ne vendin e punes, te cilen projektrregullore e kemi te publikuar ne Platformen Online te Konsultimeve Publike.

Dokumenti dhe afati per dergimin e komenteve dhe sugjerimeve eshte vendosur ne Platformne Online te Konsultimeve Publike ne linkun:

http://konsultimet.rks-gov.net/

 


FileAction

Download