LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR 04 L 054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE Pdf

Version1.0.0
Download58
Stock
Total Files1
File Size481.82 KB
Create Date06/07/2018
Last Updated18/07/2018

Download
FileAction
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04 L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE.pdf  Download