NJOFTIMI PËR KONTRATË: “Furnizim me Drita sinjalizuese si dhe Servisimi i automjeteve te tipit Shevorlet”


FileAction
B13 16.08.2011- Njof per Kontr publikim ne gazeta DIRTA Sinjalizuese si dhe servisim i automjeteve te tipti shavorlet.doc  Download  

Download