NJOFTIM PËR KONTRATË – Ndërtimi i objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë


FileAction
B05 Njoftim per Kontrat, ndertimi i objektit per banim social ne Mitrovice.docx  Download  

Download