Aplikacioni për punësim

Njoftim - për Kandidatin e Suksesshëm për Zyrtar Ligjor

Njoftim - për Kandidatin e Suksesshëm për...

Shpallje: Arsim dhe Aftësim Profesional në Gjermani

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Korrigjim i Konkursit të datës 05.09.2018

Korrigjim konkursi për pozitën Zyrtar Ligjor ...