NJOFTIM

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale,...

Vendimi per shpallje publike

Thirrje publike për mbështetje financiare...

Thirrje publike

Thirrje publike për mbështetje financiare...

FTESË PËR APLIKIM - Ftesa për anetar të komisionit vleresues

Ftesa për anëtarë të Komisionit Vlerësues...