Këtu mund ta gjeni linkun e Observatorit Rajonal të RCC-së

Kliko linkun e mëposhtëm:   (https://www.esap.online/observatory/) ...

Formularët

Formularët për aplikim - Thirrje publike...

Thirrja publike

Thirrje publike për mbështetje financiare...

Udhëzuesi për aplikantët

Udhëzimet për OJQ-të e interesuara ...

Vendimi i thirrjes publike

Thirrje publike për mbështetjen financiare...