Formularët

Formularët për aplikim - Thirrje publike...

Thirrja publike

Thirrje publike për mbështetje financiare...

Udhëzuesi për aplikantët

Udhëzimet për OJQ-të e interesuara ...

Vendimi i thirrjes publike

Thirrje publike për mbështetjen financiare...

NJOFTIM

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale,...