THIRRJE PËR APLIKIM PROGRAMI PËR TRAJNIM NË PUNË

për personat e riatdhesuar në Kosovë ...

Lista paraprake për OJQ

Lista paraprake e OJQ-ve sipas thirrjes publike...

Lista e ofruesve jopublik të shërbimeve të punësimit

Lista e ofruesve jopublik të shërbimeve...