Sigurimi fizik i objekteve të MPMS-së

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizimi me PC

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Pastrimi i automjeteve të MPMS-së

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizim me medikamente dhe material stomatologjikë

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizimi dhe montimi i tahografit

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...