Furnizim me inventar

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

LOT 2 - Furnizim me uniforma pune për ISSH, SHFSH, SHPMPF

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizimi me lënd djegëse (pelet)

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizim me teknikë të bardhë

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...