Ballina

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, nënshkroi sot Marrëveshje Bashkëpunimi me Rektorin e UP-së, Marjan Dema, për angazhimin në punë praktike, për 200 studentë, për  një periudhë tremujore.
Ministri Reçica tha se në kuadër të bashkëpunimit të mirë me UP-në, sot po konkretizojmë  marrëveshjen e cila do të bëjë të mundur angazhimin e 200 studentëve në punë praktike.  “Në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Agjencinë e Punësimit dhe Qendrat e Aftësimit Profesional, studentëve që kanë përfituar nga kjo marrëveshje ju ofrohet një mundësi e mirë që të demonstrojnë edhe në praktikë pjesën teorike të mësuar gjatë studimeve. Bashkëpunimi ynë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, jo vetëm si një premtim, por edhe në projekte konkrete”. 

Kalendari i Takimeve
16 janar 2018_MPMS_Reçica
...


conference.esn-eu.org