Ballina

Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Safet Kamberi ka nënshkruar sot marrëveshjen e mirëkuptimit me Lidhjen e Pensionistëve të Kosovës, të përfaqësuar nga z. Shaban Kajtazi për financimin e Projektit “Ndërtimi i Shtëpisë së Pensionistëve” në Mitrovicën Jugore.
Qëllimi i kësaj marrëveshje është financimi i këtij projekti si dhe përcaktimi i obligimeve të MPMS-së dhe Lidhjes së Pensionistëve të Kosovës në Mitrovicë Jugore.

Kalendari i Takimeve
08 mars 2017_zv_m_Kamberi.2 jpg
...


conference.esn-eu.org