Kalendari i Takimeve
Ballina

Sot në ambinetet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të MPMS-së dhe organizatës Gjermane Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 

Minsitri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Z. Arban Abrashi dhe Z. Timo Stegelmann, Kryesuesi i Divizionit të Evropës Jug-lindore i organizatës Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.,  nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit për zbatimin e projektit “Përkrahje për stabilitetin socio-ekonomik nëpërmjet fuqizimit të sektorit të mikro-biznesit në Kosovë”.


22 shkurt 2015
...
conference.esn-eu.org