Ballina

Zëvendësministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Safet Kamberi, i shoqëruar nga drejtori i Departementit të Pensioneve në MPMS z. Bahri Xhaferi, ka pritur sot në takim pune drejtorin e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidorë z. Jovo Pajovič me bashkëpunëtorë, ku në fokus kishte bashkëpunimin në mes Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi lidhur me vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e të drejtës në pension për qytetarët e të dyja vendeve.

Kalendari i Takimeve
06.09.2016
...


conference.esn-eu.org