Ballina

Me një pjesëmarrje të partnerëve social, sot është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Ekonomiko-Social. Takimi është hapur nga Ministri Abrashi, i cili ka prezantuar mbi çështjet me rëndësi jetike të politikës socio-ekonomike në vend, si dhe politikat sociale dhe zhvillimore që po ndërmerr Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e partnerëve social, në veçanti kanë vënë në diskutim zhvillimet dhe trendet në lidhje me marrëdhënien e punës në ndërmarrjet publike, mirëqenien sociale, ligjet që dalin nga Kuvendi i Kosovës dhe zbatimi i drejtë dhe efikas i tyre.

Kalendari i Takimeve
06.03.2015
...
conference.esn-eu.org