Ballina

Në lagjen e Dëshmorëve në Balloc të Podujevës, sot bë përurimi dhe dorëzimi i çelësave përfituesve të 20 shtëpive të ndërtuara për familjet e strehuara në kontejnerët e kësaj lagjeje

Në ceremoninë e organizuar sot në Lagjen e Dëshmorëve në Podujevë, 20 familje kanë marrë çelësat e shtëpive të reja, të ndërtuar nga një projekt i përbashkët i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunës së Podujevës.
Kalendari i Takimeve

4 qeshor ritaa
...
conference.esn-eu.org