Ballina

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, takoi sot kryetarin e organizatës për persona të hendikepuar dhe aftësi të kufizuara, Agim Vatovcin dhe përfaqësuesin e organizatës, Afrim Gollopeni, nga të cilët u njoftua për së afërmi për punët që kryen kjo organizatë karshi personave me aftësi të kufizuara.

Organizata në fjalë ka mbi 500 anëtarë të etniteteve të ndryshme.

Agim Vatovci falënderoi ministrin për pritjen dhe mbështetjen. Ai tregoi se në Kosovë janë gjithsejtë 18 mijë e 764 persona me aftësi të kufizuara të cilët ndahen në tetë kategori.

Kalendari i Takimeve
16 nentor Konferenca e Fakultetit Ekonomik
...


conference.esn-eu.org