Ballina

Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Çerkin Dukolli, mori pjesën në përmbylljen e projektit të APPK-së dhe Diakonie, projekt ky që në vazhdimësi mbështetet nga MPMS. 

Projekti i cili sot ka kurorëzuar me sukses programin trajnues për të rinjtë, është  implementuar nga Agjencia e Përkrahjes së Punësimit në Kosovë dhe Institucioni Social gjerman ‘Diakonie’. Nga trajnimi nëntëmujor sot  kanë përfituar 61 të rinj, të cilët në shtator do të fillojnë aftësimin e mëtutjeshëm profesional dhe punësimin në Gjermani. 

Kalendari i Takimeve
16 janar 2018_MPMS_Reçica
...


conference.esn-eu.org