Vendimi per shpallje publike

Thirrje publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale, aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe zhvillimit të aktiviteteve të promovimit për të drejta sociale për grupet e cenueshme


FileAction
1601984093wpdm_Vendim per thirrje publike1.pdf  Download  

Download