Thirrje publike

Thirrje publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale, aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe zhvillimit të aktiviteteve të
promovimit për të drejta sociale për grupet e cenueshme


FileAction
Thirrja publike.pdf  Download  

Download